سه قطعه دروازه خورشید با اجرای علی معتمدی
دانلود سه قطعه از آلبوم بی کلام ساز دهنی دروازه خورشید با اجرای علی معتمدی
 به نامهای : مزرعه ذرت – مرد صحرا – دروازه خورشید

آهنگسازی و اجرا : علی معتمدی
Label : Soloist Art Inst

دانلود سه قطعه از آلبوم بی کلام ساز دهنی دروازه خورشید با اجرای علی معتمدی

 1x1.trans

1x1.trans