دانلود مجموعه جدیدآهنگ هاي سعيد اسكندري
دانلود مجموعه جدید و بسیار زيبا از آهنگ هاي سعيد اسكندري تحت عنوان كالكشن 2013

آهنگ و تنظيم : سعيد اسكندري ،‌ فردين سعادت
تعدادي از آهنگ هاي اين مجموعه قبلا بدون اجازه صاحب اثر توسط افراد سود جو بازخواني شده بود

دانلود مجموعه جدیدآهنگ هاي سعيد اسكندري

1x1.trans

1x1.trans