اجرای بنیامین بهادری در رامسر

بنیامین «یکی هست» را برای یادبود مرتضی پاشایی اجرا کرد
فیلم ارسالی از شاهین دلیوند

1x1.trans