سالن کنسرت ارکستر فیلارمونیک پاریس

سالن کنسرت ارکستر فیلارمونیک پاریس اثر معمار بزرگ ژان نوول پس از ۷ سال تاخیر، افتتاح شد.

1x1.trans