سلیمی به روس‌ها نباخت؛

اشک‌های بهداد یک دنیا فریاد بود/ سوهان‌نقره‌ای به روح‌‌فرسوده‌ یک‌قهرمان

وزنه‌بردار فوق سنگین کشورمان در جریان رقابت‌های قهرمانی ۲۰۱۴ جهان مدال نقره فوق سنگین را به گردن آویخت.

1x1.trans