Tataloo – New’s

امیر تتلو در تمرین پرسپولیس حاضر شد و برای همیشه خوانندگی را کنار گذاشت!