دانلود ورژن جدید بـیا بـا مـن بـا صـدای حـمـیـدرضـا عـلـیـخـانـی
دانلود ورژن جدید و فـوق الـعـاده زیـبا و شـاد بـیا بـا مـن بـا صـدای
حـمـیـدرضـا عـلـیـخـانـی

شـعـر و مـلـودی : پـیـمـان Np – تـنـظـیـم , میـکـس و مـستـر : امــیـن کــاوه
ضـبـط : مـانـی لایــو – تــهـیـه : کـمـپـانـی تـــات

دانلود ورژن جدید بـیا بـا مـن بـا صـدای حـمـیـدرضـا عـلـیـخـانـی

1x1.trans

1x1.trans