دعوت از خواننده لس آنجلسی در بازیهای جام جهانی هندبال

دعوت از خواننده لس آنجلسی پس گرفته شد !!
با وجود تولید قطعه برای بازیهای جام جهانی هندبال دعوت از خواننده لس آنجلسی پس گرفته شد.

1x1.trans