خانه موسیقی به حذف سالار عقیلی از جشنواره فجر اعتراض کرد

پس از اعلام ممانعت از حضور سالار عقیلی در جشنواره موسیقی فجر امسال ،داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی خانه موسیقی) از اعتراض این نهاد صنفی خبر داد….