دانلود دو آهنگ جدید ابوالفضل سمایی
دانلود دو آهنگ جدید و بسیار زیبای ابوالفضل سمایی با نامهای خیلی حالم بده و دل بریدم ازت

خیلی حالم بده – ترانه: محمدکاظمی – آهنگ: سانازکریمی
دل بریدم ازت – ترانه: نادیاگرجی – آهنگ : حسن یوسف
تنظیم: محمد فتاحی

1x1.trans

1x1.trans

1x1.trans