خبر انتشار رسمی آلبوم بغض از امیر ثالثی‎
آلبوم صوتی  بغض دارای مجوز وزارت ارشاد و شماره ثبت 15721 کتابخانه ملی ایران با 12 قطعه و با صدای امیر ثالثی از بهمن 93 منتشر خواهد شد
وب سایت رسمی امیر ثالثی
1x1.trans