Omid Hojjat – New’s

پیام تسلیت «امید حجت» در غم فقدان زنده یاد «نیما وارسته»
یاد و خاطره نیما همیشه در دل ما است

1x1.trans