سومین روز درگذشت ,مرتضی پاشایی

سومین روز درگذشت «مرتضی پاشایی» در مسجد امیرالمومنین تهران برگزار شد

+بهمراه عکس

1x1.trans