عید سعید قربان مبارک باد

عید سعید قربان بر تمام مسلمین مومن جهان به ویژه هم وطنان عزیز مبارک باد.

قربانی کردن قدمتش به قدمت تاریخ آدمی است؛ از هابیل و قابیل تا ابراهیم و دین محمدی (ص). پس به نظر می رسد چنین عملی با این قدمت تاریخی ارزش اندیشیدن داشته باشد.

1x1.trans