پنجمین کنسرت بزرگ علی عبدالمالکی

پنجمین کنسرت بزرگ علی عبدالمالکی در تهران سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد 

این اجرا مانند اجراهای قبلی وی با حمایت بی سابقه طرفدارا و دوستارانش همراه بود .

ششم شهریور – سالن بین المللی میلاد

عکاس : شاهین دلیوند

1x1.trans

eynak دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

webserv دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans1x1.trans