پیکر مرحوم مرتضی پاشایی از مقابل تالار وحدت تشییع شد

پیکر مرتضی پاشایی تشییع شد/ مردم سنگ تمام گذاشتند/ مزین شدن تابوت هنرمند به پرچم