کد های پیشواز ایرانسل مصطفی یگانه
کد های پیشواز ایرانسل آهنگ ساعت نرو جلو و باور کردنی نیست مصطفی یگانه ” بهمراه آهنگ
آهنگساز و تنظیم کننده مرتضی پاشایی
ارسال کد از خط ایرانسل به۷۵۷۵