کنسرت 16 شهریور ” بابک جهانبخش ” در رشت

گزارش تصویری کنسرت 16 شهریور ” بابک جهانبخش ” در رشت