گزارش تصویری از کنسرت حمید عسکری
گزارش تصویری از کنسرت بزرگ حمید عسکری در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
عکاس اختصاصی تیم تهران موزیک  : محمد آقا علائی
تاریخ کنسرت : 22 آبان 1391

گزارش تصویری از کنسرت حمید عسکری

1x1.trans

1x1.trans