یاس، تیتراژ فیلم سینمایی چارسو را میخواند

نخستین تیتراژ مجاز گفتآواز (رپ فارسی)
در فیلم سینمایی چارسو، با صدای «یاس» را ببینید و دانلود کنید

1x1.trans