آهنگ فارسی ، ترکی جدید و بسیار زیبای رضا رهبران از سگ کمترم
آهنگ فارسی ، ترکی جدید و بسیار زیبای رضا رهبران با همراهی اسی و توحید تی ام به نام از سگ کمترم

ترانه و تنظیم : رضا رهبران – رپ توحید تی ام – کاری از خوی بکس رکورد

1x1.trans

 1x1.trans

1x1.trans