دانلود ریمیکـس رضا سیــنگل احساس وِرژن
دانلود ریمیکـس بسیار زیبا و احساسیِ 6 آهنگ از "نـدیـم" همراهِ 3 وِرسِ رپ از "رضا سیــنگل" به نامِ احساس وِرژن
 
تکستِ رپ، وُکالِ رپ و ریمیکس: رضا سیــنگل – مسترینگ: کامران لطفی
 
دانلود ریمیکـس بسیار زیبا و احساسیِ 6 آهنگ از "نـدیـم" همراهِ 3 وِرسِ رپ از "رضا سیــنگل" به نامِ احساس وِرژن