عیدی کاربران تهران موزیک..!و از این پس هر هفته گلچینی از میکس های شنیدنی
آروین مستر میکس را در برنامه “انرژی تایم” تهران موزیک
بشنوید و در ایام نوروزیتان لذت ببرید.

مستر میکس در برنامه "انرژی تایم" تهران موزیک