Paul Walker بازیگر مجموعه فیلم های تند و سریع مرد

پاول واکر بازیگر فیلم‌های اکشن سریع و خشن که قرار بود در یک

مراسم خیریه شرکت کند در تصادف رانندگی درگذشت
روحش شاد و یادش گرامی

1x1.trans