ریمیکس جدید آهنگ "دیدی کی کیو تنها گذاشت " با صدای نیکسان
ریمیکس جدید و بسیار زییای آهنگ "دیدی کی کیو تنها گذاشت " با صدای نیکسان

( DJ.A.DJs DUBSTEP Version )

ریمیکس جدید آهنگ "دیدی کی کیو تنها گذاشت " با صدای نیکسان