Sallar Aghili – Concert

سالار عقیلی با «یارِ مست» در شاهرود به روی صحنه می‌رود