Ali AsHabi – Khorramshahr(TV3)

دانلود اجرای آهنگ بسیار زیبای خرمشهر توسط علی اصحابی در تلویزیون (شبکه 3)
توضیح : آهنگ خرمشهر (شهر خرم) به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر توسط علی اصحابی در شبکه 3 اجرا شد