بنیامین و «هفته‌ عشق ایرانی» از لندن تا تهران

بنیامین بهادری از 25 تا 29 بهمن‌ماه «هفته‌ی عشق ایرانی» را از لندن تا تهران برگزار می‌کند