دانلود رمیکس شاد و فان رضا سینگل  با آهنگ آذریِ منصور همراهِ رپِ ترکی فارسی
تکست ، وُکالِ رپ ، ریمیکس و مستر: رضا سینگل

دانلود رمیکس شاد رضا سینگل با آهنگ آذریِ منصور